הקורס הדיגיטאלי לשמירה על כשירות מוקדנים

חדש בגו-טרק - החל משנת 2018 החלה החברה בשיתוף עם חברת 'תקשוב' לספק שרותי מוקד רואה כ'שירות'.

במוקד מופעלות עמדות מוקדנים/תצפיתניות אשר מסוגלות לתת מענה למגוון של ארגונים, מוסדות ועסקים לשיפור משמעותי באפקטיביות מערכי מצלמות- לניטור, בקרה, ביטחון ובטיחות.

המוקד מופעל ע"י כוח-אדם מקצועי ומוכשר לתפקידו, ופועל על בסיס תפיסת הפעלה 'אקטיבית' ויוזמת שפועלת לאיתור מקדים ולמניעה של אירועים, בזמן אמת, במרחב עליו אחראי המוקדן.

השרות מאפשר מענה מקצועי ומנוהל לסוגים שונים של תחומים !

מוקד אקטיבי- מוקד צייד !

 
 

כתבו עלינו​

גלעד ארדן, השר לבטחון פנים חונך את המוקד הרואה בכינרת    6/18

קורס המוקדנים של חטיבת ההדרכה של חברת גוטרק למוקדים הרואים ברשויות במסגרת 'עיר ללא אלימות'.

ביקור רח"ט אבטחה בחברת  GOTRACK

   מוקד  SEEU   

סיום קורס מוקדנים בבית החולים שערי צדק בירושלים