20200318_212251 (2).jpg
 
 

הקורס הדיגיטאלי לשמירה על כשירות מוקדנים

חדש בגו-טרק - החל משנת 2018 החלה החברה בשיתוף עם חברת 'תקשוב' לספק שרותי מוקד רואה כ'שירות'.

במוקד מופעלות עמדות מוקדנים/תצפיתניות אשר מסוגלות לתת מענה למגוון של ארגונים, מוסדות ועסקים לשיפור משמעותי באפקטיביות מערכי מצלמות- לניטור, בקרה, ביטחון ובטיחות.

המוקד מופעל ע"י כוח-אדם מקצועי ומוכשר לתפקידו, ופועל על בסיס תפיסת הפעלה 'אקטיבית' ויוזמת שפועלת לאיתור מקדים ולמניעה של אירועים, בזמן אמת, במרחב עליו אחראי המוקדן.

השרות במיקור חוץ מאפשר מענה בניטור, אבטחה ובקרה גם עבור גורמים, מתקנים וקהילות בחו"ל !

השרות מאפשר מענה מקצועי ומנוהל לסוגים שונים של תחומים !

מוקד אקטיבי- מוקד צייד !

 
 

כתבו עלינו​

גלעד ארדן, השר לבטחון פנים חונך את המוקד הרואה בכינרת    6/18

קורס המוקדנים של חטיבת ההדרכה של חברת גוטרק למוקדים הרואים ברשויות במסגרת 'עיר ללא אלימות'.

ביקור רח"ט אבטחה בחברת  GOTRACK

   מוקד  SEEU   

סיום קורס מוקדנים בבית החולים שערי צדק בירושלים

קצת תמונות סיום מקורסי מוקדנים ברשויות המקומיות

מאמרים מקצועיים

מענה לאתגרי וירוס הקורונה

20200420_110406.jpg

לחץ על התמונות לקישור לפרטים

20200416_124333.jpg

מערכת מבוססת מצלמה תרמית למדידת חום גוף:

המערכת מאפשרת הצבה בכניסה למוסדות, מתקנים ומתחמים, מדידה של חום הגוף של כל הנכנסים לוידוא מצבם ומייצרת התרעה במידה ומזהה חום גוף חריג. 

20200318_212448.jpg