top of page

כמות המצלמות המותקנות בארגונים ומוסדות הולכת ועולה לאור היכולת שלהם באיתור ומניעת עבירות, גניבות, הונאות ומקרי אלימות והנחיות מצד הגופים הרגולטורים.  במרבית הארגונים המצלמות מופעלות דרך חדרי בקרה ומוקדים-רואים על ידי מאבטחים ומוקדנים הנדרשים להפעילם בצורה מקצועית ולייצר 'תוצרים מבצעיים' שיסייעו למשימות הנדרשות מהם מהארגון.
כשירותם של המוקדנים/מאבטחים הנדרשים להפעיל את המצלמות היא קריטית. על הארגון להשקיע מאמץ ומשאבים על מנת לייצר כשירות מקצועית ובעיקר לשמר אותה לאורך זמן. היכולת לעשות שימוש אפקטיבי בזמן אמת במצלמות הפרוסות בארגון, תלויה באופן כמעט מוחלט ביכולות וכשירויות כח האדם שנדרש לצפות בהן.


אותם מוקדנים-צופים (מאבטח בקניון, בקר בבית המלון, מוקדן בחדר הבקרה ועוד), נדרשים לצפות בתוצרי הוידאו בזמן אמת, לקבל החלטות, להכריז על אירועים חריגים, להכווין כוחות לטיפול בארועים ולהתנהל בשגרת משמרת סדורה ומקצועית.
מדובר על תפקיד בעל מורכבות וכשירויות יסוד שנדרשות להיות מוקנות לו על מנת שיוכל לבצע את תפקידו.
אחד הכלים המשמעותיים לכשירות זו הינו 'הקורס הדיגיטלי לשמירה על כשירות' שפותח במיוחד למשימה זו ונמצא בתהליכי הטמעה בשנה האחרונה.


לצורך מאמר זה נשתמש במונח 'מוקדן-צופה' כמונח המגדיר כל בעל תפקיד הנדרש להפעיל ולצפות במצלמות תמ"ס/CCD בארגון (מוקדנים/תצפיתנים/מאבטחים/בקרים ועוד)


כשירותם של המוקדנים-הצופים מורכבת מ-3 רמות של למידה :
1.    הכשרה מקצועית –הכשרה מקצועית ומותאמת המעניקה כלים, ידע וכשירויות שיאפשרו למוקדן לצפות בצורה מקצועית במצלמות, להבין את מה שהוא צופה שם, לדעת למקם את הארוע במרחב, להוליך ולהכווין אליו כוחות רלוונטים ולהתנהל בצורה סדורה בשגרה ובארוע/חרום.
2.    חפיפה – OJT (On-the-Job Training - למידה תוך כדי עבודה) – למידה פרטנית על המרחב בו נדרש לפעול המוקדן הצופה (שטח/כוחות/מאפיינים), הלמידה מתמקדת בהכרות מעמיקה עם האמצעים ומערכות השו"ב אותם הוא נדרש להפעיל ובקיאות בנהלים, משימות ותרחישים של המוקד בו הוא עובד.
3.    שמירה על כשירות-  תהליכים אותם יש לבצע הן ברמה היומיומית והן ברמה תקופתית על ידי ריענונים או קורסים פרונטליים או ממוחשבים שיאפשרו לשמור על הכשירויות ורמות הידע של המוקדן הצופה (כולל גם מנהלי המוקדים), לאורך זמן.

במאמר זה אציג את היכולת ההולכת וגוברת לביצוע למידה מתמשכת ושמירה על כשירות למערכי המוקדנים-הצופים תוך שימוש בקורס דיגיטלי (לומדה) מתקדם הנשלט ומנוהל על ידי מנהל המוקד (מנב"ט/קב"ט וכדומה).


על מנת להבין את נושא הצורך בלומדה שכזו עלינו לקבל קודם לכן את ההבנה המקצועית שהולכת ומתעצמת על כך שהיכולת לעשות שימוש אפקטיבי בזמן אמת עם המצלמות הפרוסות בארגון תלויה באופן כמעט מוחלט ביכולות וכשירויות כח האדם שנדרש לצפות בהן.


הטכנולוגיות של המצלמות מתקדמת ומתפתחת בקצב גבוה אבל הבעיה מתחילה כשבוחנים את כשירות כח האדם שנדרש להפעיל טכנולוגיות אלו. אותם מוקדנים-צופים (מאבטחים בקניון, בקרים בבית המלון, מוקדנים בחדר הבקרה ועוד) שנדרשים לצפות בתוצרי הוידאו בזמן אמת, לקבל החלטות, להכריז על ארועים, להכווין כוחות לטיפול בארועים ולהתנהל בשגרת משמרת סדורה ומקצועית.
 

תפקידו של המוקדן

הצופה הוא תפקיד בעל מורכבות וכשירויות יסוד שנדרשות להיות מוקנות לו על מנת שיוכל לבצע את תפקידו. 
צריך להכשיר את המוקדן-הצופה לתפקידו, אבל לא פחות חשוב – צריך למצוא דרכים לשמור על כשירותו לאורך זמן. 
מוקדן במוקד רואה צריך לדעת איך להסתכל על המצלמות ולהבין מה הוא רואה (מה זה?), לדעת את הטכניקות למיקום הגילוי (איפה זה?), לדעת לשלוט במצלמות ולעקוב אחר גילויים/איומים בתנועה במרחב האחריות שלו, להכיר את השיטות להולכת כוחות בעת ארוע, ואפילו את השיטות להכרזה וניהול ארועי 'חרום' וארועים חריגים (מה לעשות עם זה?). 
את כל הכשירויות האלו אנחנו נדרשים להעניק למוקדן בעת הכשרת היסוד לתפקידו ולפעול באופן שוטף על מנת  לשמר אותם לאורך זמן 


בשנים האחרונות אנו רואים שינוי מהותי גם בגופים המסחריים וגם בגופים הממשלתיים המפעילים מוקדי מצלמות בכך שהחלו להעניק הכשרה מקצועית (קורס מוקדנים/תצפיתנים) לכוח האדם שנדרש להפעיל את המצלמות -  הכשרה למקצוע!
הקורסים המקצועיים שמעבירים בחטיבת ההדרכה של חברת GOTRACK HLS בשנים האחרונות לכלל המוקדנים במוקדים הרואים של הרשויות המקומיות, בתי החולים, התעשיות הבטחוניות וגופים נוספים הם דוגמא לתהליכי הכשרה סדורים שמנהלים ארגונים על מנת לייצר כשירות וידע לחדרי הבקרה והמוקדים הרואים.


אבל מה עושים ביום שלאחר ההכשרה? - איך משמרים את הידע והכשירויות שרכש המוקדן בהכשרתו ודואגים לאורך זמן לשמור את רמתו המקצועית, בעיקר בתחומים שקשה לתרגל אותם בעבודה השוטפת של המוקד?
במהלך שנת 2018 החלה לחלחל ההבנה שימי ריענון ותרגולים עיתיים אינם מביאים תוצר מספק לכשירות המוקדנים בגופים שונים. תובנה זו הביאה את חברת  GOTRACK HLS לקחת את חומרי ההדרכה המתקדמים שפיתחה בשנים האחרונות להכשרת מוקדנים, ובשותפות עם חברת 'הוגו – כלים להפצת ידע משולב' שמתמחה בפיתוח לומדות והדרכות ממחושבות, לפתח לומדה מתקדמת ואינטראקטיבית שמאפשרת 'שמירה על כשירות' למוקדנים ללא צורך בתאום ימי הדרכה או ריענון מגורמים חיצוניים לארגון.


הלומדה הקורס הדיגיטלי משולב במערכת למידה LMS))מהמובילות בעולם של חברת DOCEBO. המערכת עוקבת אחר הפעילות ומדווחת על הלמידה והציונים למנהל המוקד ומנהלים נוספים. אין צורך לתאם ימי הדרכה או ריענון מגורמים חיצוניים לארגון. המערכת נמצאת ב"ענן" ומאפשרת למידה פרסונלית 24/7 מכל מקום. הלומדה נותנת מענה גנרי עם תורה סדורה ואחידה המתאימה לכל מוקדן-צופה בארגונים, מוסדות, קניונים, בתי חולים מפעלים ורשויות – אך עם יכולת מיקוד והתאמה נקודתית לצרכים השונים של כל ארגון.


המשרד לבטחון פנים שאחראי על פרוייקט 'עיר ללא אלימות' ובתוך כך גם על כשירותם של כלל המוקדים הרואים ברשויות המקומיות הגיע למסקנה דומה ויצא במכרז ללומדה שתאפשר את תהליכי השמירה על כשירות בכלל המוקדים הרואים ברשויות בהם מפעילים מוקדנים-צופים את מערכי המצלמות הפרוסות ברשות. הלומדה שפותחה על ידי GOTRACK HLS ו'הוגו' נבחרה כזוכה במכרז ולאחר סבב התאמות שעברה עבור צרכי המוקדים-הרואים ברשויות, ופיילוט מוצלח שבוצע למוקדני רשויות החלה בהפצה לכלל הרשויות המקומיות בישראל.


אז איך זה בעצם עובד ?

ראשית אנו מנסים לתת למוקדן-הצופה הכשרה פורמאלית ופרונטאלית – קורס שיתן לו את הכלים המקצועיים הן ברמה העיונית והן ברמה המעשית של תרגול והתנסות. בארגונים גדולים זה קל וניתן לבצע 2 סבבים בשנה של הכשרת מוקדנים (4 ימים לכל קורס) כך שכלל המוקדנים יהיו בעלי 'הסמכה'. בארגונים קטנים, לעיתים שימוש בלומדה כקורס דיגיטלי המהווה מנגנון 'הכשרה', יכול לתת את המענה בצורה מספקת.


עכשיו מגיע שלב ה'שמירה על כשירות'  - אחת ל- 4-6 חודשים, בתכנון סדור של מנהל המוקד/מנב"ט, מקבל המוקדן הרשאת כניסה ללומדה. המוקדן לומד מכל מחשב המחובר לרשת האינטרנט. הלומדה מוליכה אותו על פרקי הלמידה באופן סדור, כאשר בכל פרק נדרש המוקדן ללמוד, לרענן, לתרגל, להתנסות ולהיבחן בחומרים אותם נדרש כחלק מכשירויות היסוד שלו.
כל פרק מכיל תרגול, סרטונים להמחשה, אינטרקציות עם הלומד וכן שאלות לוידוא קליטה עם/בלי ציון בהתאם לצורך
בסוף כל פרקי הלומדה (שאם מבצעים אותה ברצף לוקחת כ 60 דקות) ידרש המוקדן למבחן רמה עם שאלות ותרגול שבסיומו יקבל ציון רמה שועבר גם למנהל המוקד/מנב"ט באופן ישיר או למייל שיוגדר מראש.


כך יכול המנהל לעקוב בקלות ובאופן ממוחשב, אחר הכשירות של כל אחד מהמוקדנים שלו לאורך השנה, להחליט מה ציון המעבר אותו הוא מגדיר כציון שמציין 'כשירות' למוקדן ולייצר תהליך למידה שוטף וסדור לאורך השנה. הידע של המוקדן לא רק שלא הולך לאיבוד או נשחק – הוא לאורך הזמן רק הולך ומשתפר, כשירותו מתחדדת ורמתו לכל הפחות נשמרת.


הלומדה יכולה לעבור התאמה לצרכי הלקוח – הן ברמה החזותית (לוגו/צבעים ארגונים) והן בהתאמת תכנים מסויימת (דברי פתיחה של המנב"ט, תרחישים יחודיים לארגון, סרטונים וכדומה) – וכך המוקדן מרגיש שהוא מבצע את הקורס של הארגון אליו הוא שייך, מה שבד"כ מייצר גם מחויבות גבוהה יותר.

 

מהם יתרונות הקורס הדיגיטלי?

יתרונות הקורס הדיגיטלי/לומדה הם ברורים – אפשר לבצע את הקורס בכל זמן שיבחר מנהל הביטחון/מוקד, ניתן לקבוע את המינון לביצוע, לא נדרשת שום הערכות וארגון טרם הביצוע, לא צריך לרכז את המוקדנים. כל מה שצריך זה מחשב (או אפילו סמארטפון) וכיסא! 


אז למי זה מתאים ?

כפי שניתן להבין מכל שהוסבר עד כה, כל ארגון שמפעיל מצלמות (תמ"ס/(CCD ומחזיק כח אדם של מאבטחים או מוקדנים הנדרשים להפעיל מצלמות אלו, נכון שיעשה שימוש במנגנונים מסוגים שונים לצרכי שמירה על כשירות. 
בדיוק כפי שאנחנו נדרשים (מכוח רגולציה, אבל גם מהבנה מקצועית) לבצע ריענונים ושמירה על כשירות למאבטחים בתחום הנשק, העזרה הראשונה וכדומה, כך ראוי שנתיחס לנושא השמירה על כשירות למוקדנים.


כאשר מבינים את חשיבותה של הכשירות של כח האדם הנדרש להפעיל ולצפות על המצלמות המורכבות בארגון על מנת להביא לאפקטיביות ארגונית (שיפור ביטחון/שיפור בטיחות, מניעת אבדן, שיפור השליטה והבקרה וכדומה) אזי ברור לנו מדוע אנחנו מחוייבים לתת לכח אדם זה את כלל הכלים לביצוע תפקידו. בין אם מדובר במאבטח המפעיל את המצלמות בקניון, המאבטח בשער המפעל  או הקבלה במלון אליו משודרות כלל המצלמות או המוקדן-הצופה היושב בחדר הבקרה הארגוני. כולם נדרשים לידע, הבנה ולמידה מתמשכת. 
הקורס הדיגיטלי מאפשר לבצע זאת בעלויות נמוכות, בזמינות גבוהה ובצורה מעניינת ואינטראקטיבית.

bottom of page