top of page

 

עבודתו של מפעיל חדר הבקרה היא מורכבת ודורשת רמה גבוהה של קשב וערנות.
במסגרת תפקידו מבצע המפעיל ימים, שבועות וחודשים רבים של משמרות ארוכות בהם הוא נדרש לשמור על רמת קשב וערנות שתאפשר לו לאתר אירועים חריגים, לפעול באפקטיביות מבצעית גבוהה בשגרה ולנהל בצורה איכותית אירועי חרום.
מתח מבצעי הוא גורם מרכזי ברמת האפקטיביות של עבודת חדר הבקרה, ושמירה עליו היא חלק מרכזי מתפקידו של מנהל חדר הבקרה ושל המפעיל בעצמו.
המפעילים שנכנסים למשמרות המבצעיות מגיעים מסביבתם הפרטית ולא תמיד נמצאים ברמת הקשב והערנות שמספיקים לביצוע תפקידים בצורה ראויה, ולאורך שעות המשמרת שוחקים ומורידים את רמת הקשב והמוכנות איתה הגיעו.
ניתן לאפיין אתגר זה כ-"שעות של שעמום – שניות של טרור"
מאפיין זה הינו רלוונטי ומתאר בצורה מדויקת את השגרה של מירב חדרי הבקרה במתקנים, מוסדות וגופים בהם חדרי הבקרה משמשים כגורם שליטה ובקרה מרכזיים לאבטחה, בטיחות, בקרה תפעולית ועוד. 

אז איך בוחנים את רמת הערנות של המפעיל בעת תחילת המשמרת? 

איך בודקים ומודדים את רמת המתח המבצעי שלו במהלך המשמרת ואף מסייעים בידו לשמר רמה מספקת של ערנות לאורך המשמרת?
בדיוק לשם כך פותח בחברת GOTRACK HLS כלי קוגניטיבי- טכנולוגי רב עוצמה ומתקדם המבוסס על מודל פסיכולוגי התנהגותי שפותח בחברה והוטמע במערכת 'אנליטיקה-התנהגותית' (BI).
 
המערכת, BI-ATTENSION, מאפשרת מדידת קשב בתהליכי הכניסה למשמרת ומאשרת שהמפעיל אכון נמצא מעל הסף הנדרש לביצוע משמרת מבצעית, ובמהלך המשמרת מבצעת מעקב רציף אחר התנהלות המפעיל, מודדת את רמת המתח המבצעי בה הוא נמצא ויוזמת התערבות שמאפשרת למפעיל לחדד את ערנותו ולשפר את רמת הקשב שלו.
שימוש במערכת BI-ATTENTION מסייעת למנהל חדר הבקרה לוודא כי נשמרת רמה גבוהה של קשב וערנות בקרב המפעילים עליהם הוא אחראי, לקבל נתונים והתרעות במידה ויש חריגה שיכולה לפגוע באפקטיביות של חדר הבקרה.
אבל בראש ובראשונה נועדה המערכת לסייע למפעיל עצמו במהלך שעות ארוכות של משמרות להימנע מהטיות, ירידת מתח והחמצה של אירועים אליהם הוא נדרש להיות קשוב ולטפל בעת התרחשותם.
BI-ATTENSION היא טכנולוגיה ייחודית שעושה שימוש ביכולות המתפתחות בתחום הבינה המלאכותית יחד עם הידע הרב והניסיון המצטבר של חברת GOTRACK HLS בתחום חדרי הבקרה, והאתגרים הקוגניטיביים בהפעלתו.
מקום בו הבנה מבצעית עמוקה וטכנולוגיה חדשנית ומתקדמת נפגשים ומאפשרים אפקטיביות מבצעית גבוהה.
bottom of page